1 - 7: Nyeste Botanisk
 
Have
 
Træ
(Have > Botanisk)


Et træ er en flerårig plante, der har en tydelig, opret og forveddet stamme, som begynder ved roden, og som bærer grene og dermed blade et stykke over jorden. Det er desuden kendetegnende for disse planter, at de har forveddede sku...
Have
 
Ukrudtsmiddel
(Have > Botanisk)


Et ukrudtsmiddel eller et herbicid er et pesticid, som dræber eller hæmmer væksten hos planter. Derfor bruges det i bekæmpelsen af ukrudt, dvs. uønskede planter. "Selektive ukrudtmidler" dræber bestemte grupper af...
Have
 
Ukrudt
(Have > Botanisk)


Ordet ukrudt kommer af tysk Unkraut = "ikke-urt". På ældre dansk hed det ugræs. Det er planter, der gror, hvor de ikke skal ifølge det menneske, som ejer eller driver et land- eller vandområde Det egentlige ukrudt er ...
Have
 
Blomsterbinding
(Have > Botanisk)


Blomsterbinding er kunsten at sætte blomster sammen til en samlet enhed....
Have
 
Plante
(Have > Botanisk)


En plante er en organisme, der tilhører planteriget (plantae). Dette rige hører under eukayoterne. En plante defineres som en autotrof organisme, der kan formere sig med anisogameter....
Have
 
Botanisk
(Have > Botanisk)


Botanikken som begreb blev først brugt af Dioskurides. Det betegner et videnskabeligt delområde af Biologien, hvor man beskæftiger sig med undersøgelse af planteverdenen. Botanikken undersøger planternes livscyklus, d...
Have
 
Blomst
(Have > Botanisk)


Blomsten er de enkimbladede og de tokimbladede planters kønsorganer. Blomster kan ikke parre sig. Blomster har gennem mange år været brugt til at sende beskeder mellem mennesker. ...

Boligselskabet af 1942
Boligselskabet af 1942 Bornholm...

Hvis du har du materiale til katagorien "Botanisk" så indsend det til os. Hovedkategori: Have