Køb af andelsbolig

 
28-10-2012
Andelsbolig

Inden du skriver under på en købskontrakt, så er der en række råd du bør følge.

Relevante papirer
Sørg for, at du får de relevante papirer udleveret: Vedtægter, referat fra generalforsamling samt senest regnskab. Se om der ligger store udgifter og venter.

Hvordan bliver lejlighedens andelskrone fastsat?
Værdien af foreningens ejendom er nøglen til værdien af den enkelte andel. Se om man bruger den offentlige vurdering eller om man får en vurdering fra en valuar. En valuar sætter typisk i højere pris end den offentlige vurdering. Det bliver derfor dyrere for dig.

Bliver der afsat penge?
Det er positivt, hvis foreningen hensætter et beløb til at imødegå eksempelvis forbedringsprojekter, inden formuen fordeles ud på de enkelte andele. Det betyder, at foreningen har en økonomisk stødpude til pluslige udgifter.

Gæld
Du skal også hæfte dig ved foreningens gæld. I ældre foreninger er gælden typisk lille, mens den er stor i nyere foreninger. Se tillige om foreningens lån i kreditforeningen er med fast eller variabel rente og læg mærke til, om foreningen afdrager på gælden. En forening med en lille gæld i fastforrentede lån med afdrag giver dig den største sikkerhed. Omvendt er der mest usikkerhed i en forening med stor gæld og afdragsfrihed.

Se på foreningens drift
Hvis en forening permanent har underskud på driften, kan der komme forhøjelse i boligafgiften. Læg også mærke til, om der varsles stigninger i boligafgiften i budgettet for det kommende år. Læs også om der er udsigt til forestående vedligeholdelses- og forbedringsprojekter.

 
 
Find information om: bolig guiden guide boligen
(Hovedkategori: Gode råd)