Hvad er en lejekontrakt?

 
15-11-2012
Boligleje

En lejekontrakt beskriver udlejers og lejers rettigheder og pligter i forbindelse med den bolig som skal udlejes.

Der er en række forhold, som ikke er reguleret i selve lejekontrakten. Her gælder i stedet de almindelige regler i henholdsvis almenlejeloven, lejeloven eller boligreguleringsloven.

Normalt er der ikke behov for, at du kontakter en advokat eller anden sagkyndig, før du underskriver en lejekontrakt. Som lejer har du den fordel, at lejelovgivningen indeholder mange regler til beskyttelse af lejeren, ligesom der er mulighed for at få konkrete tvister afgjort af enten beboerklagenævnet eller huslejenævnet.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i almene lejligheder.

Huslejenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

 
 
Find information om: guide guiden bolig boligen
(Hovedkategori: Gode råd)