Dagbogen

 
05-06-2011
D

Når et dokument (f.eks. skøde, pantebrev) indleveres til tinglysning, indføres det i dagbogen med et nummer. Det indføres samme dag, det er indleveret. Dokumentet får ved tinglysning retsgyldighed fra den dag, det er indført i dagbogen. Afvises dokumentet fra tinglysning, slettes det af dagbogen.

 
 
Find information om: bolig guiden boligen guide
(Hovedkategori: Bolig leksikon)